Andrè Jenssen er grunder som har opparbeidet seg en solid erfaring innenfor endringsledelse, entreprenørskap, idèutvikling og å få ideer ut i live. 

Han har også en solid erfaring i ernæring, helse og mat, barne og ungdomsaktiviteter, friluftsliv og events.

Han startet tidlig ute i jobb. Allerede som 9-åring var han med faren ut på jobb for første gang. Etter skoletid hang han fast på verkstedet og lærte tidlig både å sy og annet kreativt arbeide med hendene.

I 1998 etablerte han Visko as  som i 2005 ble årets Gasellebedrift i Troms fylke.

Av og til gjør helsen en stopp i livet, noe han også opplevde, som medførte at Visko as ble aviklet i 2012.

Han har brukt de siste år til å utvikle seg selv, lære av prosessen som han har vært gjennom og bygget opp eget rådgivningsfirma. Ikke minst har erfaringene fra turer til Danmark, Tsjekkia og Sveits, USA og Sør-Korea bidratt til ny kunnskap. Han har truffet mange som har dyrekjøpte erfaringer. Ikke noe er bedre enn å lære av andre.

Hans lange erfaring som speiderleder og deltagelse i frivillige organisasjoner, med stor vekt på friluftsliv og aktiviteter utendørs har kommet svært godt med i prosessen.

Han bor nå på Svalbard der han jobber som selvstendig konsulent innenfor prosjektledelse, lager -og holder foredrag og er en engasjert døråpner.

Krane Glass og Fasade AS i Tromsø har nå en avdeling på Svalbard som han leder.

Livet på Svalbard er nytt og byr på mange nye spennende muligheter.

.